Meist

Meie ettevõtte toimekas ja hooliv meeskond on väike, kuid põhjalik. Meist on saanud kindel sõpruskond, kes on omavahel seotud olnud kas töö või õpingute kaudu. Enamikul meist on kogemus tervishoiu valdkonnas kas siis hooldaja, abiõe või õe ametikohal töötades.

Miks tegeleme just hooldusteenustega ja abi pakkumisega neile, kes seda vajavad?

Olenemata asjaolust, et aina rohkem elatakse kõrge vanuseni, nõrgenevad eakatel nii füüsilised kui ka vaimsed võimed, mistõttu vajatakse igapäevaeluga toimetulekul kõrvalist abi ning enamjaolt soovivad kõik vananeda oma kodus.Ilmselt on vähe neid inimesi, kellele meeldiks olla ja elada oma kodu asemel hooldushaiglas või hooldekodus.

Meie meeskonna eesmärgid ja tähelepanu on suunatud isiku toimetuleku toetamisele tema enda kodus.

Screenshot from 2021-08-17 17-12-16

ABITEENUS ELUST ENESEST

Mina olen Mari-Liis Jänes, Tartu Koduabiteenuste asutaja. Ettevõtmise sünnilugu viib minu lapsepõlve. Koduabiteenustega ajendas ja julgustas mind välja tulema minu isiklik kogemus- minu enda vanavanemate pühendumus ja tugi, kui mina seda vajasin. Minu sõbra või tuttavana ilmselt tead, kui hoitud ma nende poolt olin. Ma ise kahjuks enam oma vanavanemaid aidata ei saa, küll aga pakkuda enda ja oma võrgustiku abi perekondadele, kes vajavad tuge oma eakate lähedaste eest hoolitsemisel.   

 Ma arvan, et kõigil peaks olema võimalus.Võimalus ka vanemas eas kodus edasi elada, nagu seda said teha eelnevad põlvkonnad. Elada nii iseseisvalt, enesekindlalt  ja väärikalt kui võimalik oma tuttavas ümbruses. Meie teenuste keskmes on alati isiklik suhe ja siiras soov pakkuda enamat kui kaht toimekat kätt või transporditeenust. Sageli on abikäest enamgi vaja julgustavat  ja sooja sõna, hoolitsusest enam hoolimist ning turvatunnet. Just sellepärast olen südamega asja juures ning tegelen klientide hooldamisega igapäevaselt ka ise. Kuigi lõpetasin Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise erialal, on mind alati meditsiini poole tõmmanud. Praegu õpin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekava kolmandal kursusel ning töötan ka abiõena.  Varem olen töötanud ka Eesti Kaitseväes parameedikuna.

 

Meie põhiväärtused

Empaatilisus - Me suhtume alati hoolivalt ja osavõtlikult oma klientide ja tema lähedaste emotsionaalsetesse ja füüsilistesse vajadustesse.

Erialane pädevus - Me panustame pidevalt erialase pädevusele tõstmisele ja säilitamisele.

Usaldusväärsus - Peame kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. Meile on oluline kliendi rahulolu ning selleks teeme kõik endast oleneva.

Vastutustundlikkus - Teeme oma tööd vastutustundlikult. Vajadusel kaasame täiendavaid spetsialiste, et tagada kvaliteetne teenus.

 

Teenindusprotsess jaguneb järgmisteks etappideks:

Kliendiga suhtlemine

1 Hooldusplaani koostamine
2 Lepingu sõlmimine
3 Teenuse osutamine, arve esitamine
4 Eesmärgiks on rahulolev klient