Hinnakiri

Sotsiaal- ja tugiteenused (va transportteenus)- 18 eurot/ tund

*Esmane sissejuhatav konsultatsioon koos kodukülastusega, hoolduskava koostamine, sissejuhatav nõustamine 25 eurot/tund

Transportteenus – sõidu alustamise tasu 10 eurot,  lisandub kilomeetrihind 0,5 eurot/kilomeeter

Hauaplatsi korrashoid – hind kokkuleppel

Kodude korrashoiuteenus – hind kokkuleppel

Kinnisvara korrashoiuteenused- hind kokkuleppel

 

* Ettevõte ei ole käibemaksukohuslane

* Tunnipõhistele teenustele lisandub igakordselt sõidukulu kilomeetrihinnaga  0,5 eurot/ kilomeeter ( lähtekohast Kodukolde 23 Tartu sihtkohta ja tagasi)

*Nädalavahetustel, tööpäevavälisel ajal ( 17:00-09:00) ja riigipühadel lisandub hinnale 25%

* Samaaegselt oleme ettevõtte poolt paindlikud ning sotsiaalteenuste osutamise puhul, võtame arvesse teenuse osutamise perioodi ning mahtu, millest kujuneb maksumus.

Teenindusprotsess jaguneb järgmisteks etappideks:

Kliendiga suhtlemine

1 Hooldusplaani koostamine
2 Lepingu sõlmimine
3 Teenuse osutamine, arve esitamine
4 Eesmärgiks on rahulolev klient