Isiku- ja
koduhooldus

Sotsiaalteenused

Iga inimese vajadused, soovid ja võimed on erinevad, seega läheneme kõikidele
abivajajatele individuaalselt. Kui te nimekirjas sobivat teenust ei leia, siis võtke meiega ühendust ja otsime üheskoos teie jaoks parima lahenduse!

Rectangle 209

Isikuhooldus

Iga inimese vajadused, soovid ja võimed on erinevad, seega läheneme kõikidele
abivajajatele individuaalselt.

Rectangle 209 (1)

Koduhooldus

Puhas, soe ja meeldiv kodu loob heaolutunde!

Rectangle 209 (2)

Abistamine väljaspool kodu

Igapäevaelu juurde kuulub sageli asjaajamine kodust kaugemal, näiteks ametiasutuste külastus, arsti juures käimine, toidu ostmine jne.

Rectangle 209 (3)

Hooldusteenused lastele

Lapsedki võivad vajada igapäevaelu toetamisel erilist ja oskuslikku lähenemist.

Meist

Meie ettevõtte toimekas ja hooliv meeskond on väike, kuid põhjalik. Meist on saanud kindel sõpruskond, kes on omavahel seotud olnud kas töö või õpingute kaudu. Enamikul meist on kogemus tervishoiu valdkonnas kas siis hooldaja, abiõe või õe ametikohal töötades.

Miks tegeleme just hooldusteenustega ja abi pakkumisega neile, kes seda vajavad?

Olenemata asjaolust, et aina rohkem elatakse kõrge vanuseni, nõrgenevad eakatel nii füüsilised kui ka vaimsed võimed, mistõttu vajatakse igapäevaeluga toimetulekul kõrvalist abi ning enamjaolt soovivad kõik vananeda oma kodus.Ilmselt on vähe neid inimesi, kellele meeldiks olla ja elada oma kodu asemel hooldushaiglas või hooldekodus.

Meie meeskonna eesmärgid ja tähelepanu on suunatud isiku toimetuleku toetamisele tema enda kodus.

Tugiteenused

Dokumentidega tegelemine ja ametlik asjaajamine võib eaka/erivajadustega inimese puhul vajada lisatähelepanu ning abi.

Rectangle 209

ABI ASJAAJAMISES

Dokumentidega tegelemine ja ametlik asjaajamine võib eaka/erivajadustega inimese puhul vajada lisatähelepanu ning abi.

Rectangle 209 (4)

TRANSPORTTEENUS

Sageli ei ole üksi elaval eakal või erivajadustega täiskasvanul/lapsel võimalik iseseisvalt ilma abita kodust kaugemale minna, kuid vajalikke...

Rectangle 209 (5)

HAUAPLATSI KORRASHOID

Hoolimata sellest, kus maailma nurgas sa asud, pakume võimalust meeles pidada meie hulgast lahkunud lähedasi.

Rectangle 210

PUHASTUSTEENUS

Alates eriolukorra väljakuulutamisest Eestis seoses COVID-19 viiruse puhanguga oleme välja...

KINNISVARA KORRASHOIUTEENUSED

Iga inimese vajadused, soovid ja võimed on erinevad, seega läheneme kõikidele
abivajajatele individuaalselt. Kui te nimekirjas sobivat teenust ei leia, siis võtke meiega ühendust ja otsime üheskoos teie jaoks parima lahenduse!

Rectangle 209 (6)

KODUDE KORRASHOIUTEENUS

hoolduskoristus (intervalli valib klient), suurpuhastused (sh kevadine suurpuhastus), kolimiseelsed ja -järgsed puhastustööd, eritööd

Rectangle 209 (1)

KODUAEDADE VÄLISKORISTUS- JA HOOLDUSTÖÖD

Suur valik nii suviseid kui talviseid teenuseid.

Rectangle 209 (3)

Kolimisteenus

Soovid kolida ühest kohast teise? Võta meiega ühendust ning oleme kindlasti abiks!

Rectangle 209 (2)

EHITUS- JA REMONTTÖÖD

Lai valik suuremaid ja väiksemaid ehitustöid.